Colleges van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog willen samenwerken met Bruheze Beheer BV voor realisatie van nieuw Cultuurcentrum Baarle

De colleges van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau stellen de enclaveraad voor de huisvesting van het nieuwe Cultuurcentrum Baarle aan de Loswal te gaan realiseren via Bruheze Beheer BV als private partij. De Stichting Cultureel Centrum Baarle (SCCB) gaat het nieuwe gebouw van Bruheze Beheer huren. De beide gemeenten staan hiervoor garant. Eind mei 2023 moesten beide colleges besluiten de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw stop te zetten omdat bleek dat de bouwkosten ruim 80% hoger zouden liggen dan begroot.

De afgelopen periode hebben beide gemeenten in overleg met het CCB-bestuur een intensief traject doorlopen om zich te beraden in welke gewijzigde vorm ze invulling kunnen en willen geven aan de nieuwe huisvesting van het cultuurcentrum. Daarbij zijn verschillende varianten besproken en onderzocht die zoveel mogelijk tegemoetkomen aan het gestelde doel: “een multifunctioneel vrijetijds- en cultuurcentrum dat voldoet aan de eisen van vandaag en dat doelmatig en efficiënt kan worden geëxploiteerd en dat ontmoeting tussen mensen garandeert”. Daarbij bleek dat er binnen de gestelde maximale investering een substantieel kleiner gebouw kon worden gerealiseerd.

Na de stopzetting van de aanbestedingsprocedure in 2023 benaderde Bruheze Beheer beide gemeenten met het voorstel mee te willen denken bij de realisatie van een volwaardig cultuurcentrum voor de Baarlese gemeenschap. In de afgelopen periode is gewerkt aan een intentieovereenkomst waarbij Bruheze de nieuwbouw van een volwaardig cultuurcentrum gaat realiseren en tegen bijzonder voordelige voorwaarden zal verhuren aan de Stichting Cultureel Centrum Baarle. De gemeente Baarle-Hertog, de gemeente Baarle-Nassau en Bruheze zijn het eens geworden over de uitgangspunten van de samenwerking.

Op 1 juli 2024 staat het voorstel om deze overeenkomst goed te keuren op de agenda van de enclaveraad. Nadat de intentieovereenkomst tussen de gemeenten en Bruheze Beheer BV is gesloten, wordt direct de ontwerpfase opgestart van de nieuwbouw. De beoogde planning is dat de bouw kan starten in de tweede helft van 2025 en gereed is eind 2026.

Gepubliceerd op maandag 17 juni 2024