versie voor blinden en slechtzienden
college
gemeenteraad
raadscommissie
ocmw-raad
samenwerking
gemeenschappelijk orgaan Baarle
GOB - beperkt
GOB - plenair
GOB - commissie
openingsuren
algemeen directeur
bevolking
burgerlijke stand
ruimtelijke ordening
milieu
technische dienst
cultuur
bibliotheek
jeugd
sport
internationale samenwerking 
financiën
personeel
communicatie
sociale dienst - ocmw
wijk-werken
politie
brandweer
bekendmakingen
geboorte
huwelijk
identiteit
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
nationaliteit
ontwikkelingsamenwerking
overlijden
sociale dienst - ocmw
buitenschoolse kinderopvang stekelbees
scholen
academie voor muziek & woord
sport
academie voor muziek & woord
bibliotheek
cultureel centrum
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
bouwen en verbouwen
wonen
Woonplatform Baarle-Hertog
werkloos
handel & middenstand
wijk-werken
ondernemen
landbouw
vacatures bij gemeente en ocmw
bedrijvengids
afval
milieustraat
duurzaamheid
hinder
vergunningen
pesticiden
brandweer
politie
openbaar vervoer
parkeren
toeristisch infokantoor
30 enclaves
musea
Kaarsenmuseum
vergane glorie
tourist information office
30 enclaves
Druk deze pagina af Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan  bedrijvengids  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

college van burgemeester en schepenen Baarle-Hertog

 
college van burgemeester en schepenen Baarle-Hertog Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente Baarle-Hertog. Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen, OCMW-voorzitter en de algemeen directeur. Collegevergaderingen zijn niet openbaar.

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maakt het college afspraken over wat ze tijdens de lopende bestuursperiode wil verwezenlijken. Het Beleidsplan 2013-2018 geeft de ambities van het college voor de bestuursperiode weer. In het Meerjarenplan 2014-2019 worden deze ambities vertaald in acties en doelstellingen gekoppeld aan het budget van de gemeente.

Van Tilburg Leo  mail mij
 burgemeester (CDK)
veiligheid (politie, brandweer) • communicatie • openbare werken • mobiliteit • landbouw • erediensten
De Bont Frans  mail mij
 schepen (FORUM+)
financiën • cultuur • milieu en natuurbeleid • woonbeleid • personeel • ruimtelijke ordening
Brosens Ann  mail mij
 schepen (CDK)
onderwijs (incl. academie voor muziek en woord) • kinderopvang • bibliotheek • jeugd • senioren • toerisme • middenstand • sport
Sysmans Rein  mail mij
 OCMW-voorzitter (FORUM+)
OCMW-voorzitter, welzijnsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidsbeleid, sociale zaken, pwa, werkwinkel en duurzaam beleid
Vervoort Jan  mail mij
 algemeen directeur

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv