Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen uitgebreid

Vanaf 4 juni 2020 word het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen uitgebreid en worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen.

Door de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor voor onbevaarbare waterlopen in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Op advies van de droogtecommissie heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen besloten om een captatieverbod vanaf 4 juni 2020 in te stellen voor volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Maasbekken
  • Netebekken (gedeeltelijk)
  • Grote Struisbeek (gedeeltelijk)
  • Vrouwvliet

Uitzondering geldt voor de onbevaarbare waterlopen zijnde: Molenbeek/Bollaak, De Aa, Grote Nete en Grote Struisbeek. Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder, De Vlaamse Waterweg.

Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op basis van peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs, blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 2 weken verder zijn gedaald.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op: www.provincieantwerpen.be/waterlopen

Lees meer over de aanpak van de droogte in de provincie Antwerpen

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020