Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een BIN of buurtinformatienetwerk is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie om elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Hoe werkt een BIN?

Als u als BIN-lid verdachte situaties, personen of voertuigen opmerkt in uw buurt, verwittigt en informeert u de politie via het noodnummer 101. Beschouwt de politie uw melding als ernstig, dan worden alle aangesloten bewoners gelijktijdig telefonisch ingelicht.

De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De BIN-leden zijn intussen alert, steken de lichten aan en verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken of om onmiddellijk nieuwe feiten door te geven. Zo kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen om de verdachte(n) verder op te sporen.