Brabant Water en Pidpa passen voorschotten drinkwaterfactuur aan

Sinds 1 januari 2024 zorgen waterbedrijven Pidpa en Brabant Water voor een integrale waterfactuur. Dat betekent dat het waterbedrijf niet enkel het drinkwater aanrekent via de waterfactuur, maar ook de kosten voor afvoer (gemeentelijke sanering) en zuivering van het afvalwater (bovengemeentelijke sanering). Hiermee voldoen ze aan de verplichting die de Vlaamse overheid oplegt.

Integrale waterfactuur

Tot nu toe kregen eigenaars van een woning in de gemeente Baarle-Hertog elk jaar een aparte afrekening van de gemeente voor afvoer, de zogenoemde rioolbelasting. Deze factuur verdwijnt en zal vanaf 1 januari 2024 worden vervangen door de gemeentelijke saneringsbijdrage die via de integrale waterfactuur wordt aangerekend aan elke verbruiker.

Daarnaast kregen inwoners van Baarle-Hertog centrum jaarlijks een aparte heffing van de Vlaamse Milieumaatschappij voor zuivering van het afvalwater. Ook deze aparte factuur verdwijnt. Deze bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt vanaf 1 januari 2024 voor alle inwoners toegevoegd aan de integrale waterfactuur.

Omdat alle kosten samengevoegd worden op de waterfactuur, zullen de voorschotten op de waterfactuur aangepast worden. Brabant Water en Pidpa zullen hun klanten hierover nog informeren.

De gemeentelijke saneringsbijdrage is 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Lees meer over de prijzen en tarieven van de waterfactuur voor gezinnen

Via de integrale waterfactuur draagt iedereen een steentje bij om het verbruikte water af te voeren en opnieuw te zuiveren. De bijdrage voor afvoer wordt geïnvesteerd in het gemeentelijk rioleringsnet. De bijdrage voor zuivering wordt aangewend om collectoren en waterzuiveringsstations te bouwen en te onderhouden en komt ten goede van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Sociaal tarief

Voortaan zal Brabant Water het sociaal tarief automatisch toepassen wat een korting betekent van 80% op alle onderdelen van jouw waterfactuur.

Je betaalt slechts 20% van de heffing, als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot één van de volgende categorieën:

Lees meer over het sociaal tarief of de compensatie op de waterfactuur

Rioolbeheer

Daarnaast heeft de gemeente Baarle-Hertog beslist om het rioolbeheer voor de hele gemeente vanaf 1 januari 2024 te laten uitvoeren door waterbedrijf Pidpa. We kennen Pidpa al decennia als een betrouwbare drinkwaterleverancier. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze rol uitgebreid en zal Pidpa ook zorgen voor het rioleringsbeheer in onze gemeente. Dit betekent dat Pidpa voortaan de nieuwe rioolaansluitingen zal uitvoeren in de gemeente Baarle-Hertog. 

Meer info en het aanvraagformulier voor een nieuwe rioolaansluiting vind je bij Pidpa

Gepubliceerd op woensdag 03 januari 2024