BIS-nummer voor niet-Belgen

Iedereen, die in België is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, heeft een rijksregisternummer. Dat nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan het eerste deel uit de omgekeerde geboortedatum bestaat. Bent u niet in het rijksregister ingeschreven en moet er van u toch informatie bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, dan krijgt u een BIS-nummer. Het nummer is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. 

Voor wie?

Buitenlandse werknemers die minder dan 3 maanden in ons land verblijven

Prijs?

gratis

Hoe aanvragen?

persoonlijk bij de dienst burgerzaken

Wat meebrengen?

  • Niet EU-burgers: aankomstverklaring (bijlage 3) + arbeidskaart
  • EU-burgers: melding aanwezigheid (bijlage 3ter)
  • Geldige identiteitskaart of reispaspoort
  • Bewijzen tewerkstelling