Behoefteonderzoek bedrijvigheid – enquête voor bedrijven

In kaart brengen nood aan ruimte voor bedrijvigheid

De gemeente wordt vaak geconfronteerd met vragen rond bedrijfshuisvesting (uitbreidingsmogelijkheden, vraag tot herlokalisatie,…).  Op deze vragen kan vandaag niet altijd een antwoord geboden worden.  Daarom onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

De gemeente Baarle-Hertog wil echter zorgvuldig omgaan met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Om tot een aanvaardbare keuze te komen heeft de gemeente IOK opdracht gegeven om de bestaande behoeften te onderzoeken.

In deze enquête gaan we na of het bedrijf vandaag kampt met problemen / knelpunten en bevragen we eventuele plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en/ of herlokalisatie en proberen we een correct beeld te krijgen van de concrete ruimtevraag van het bedrijf.

IOK heeft een digitaal enquêteformulier opgesteld. Ga naar de enquête
Vul het formulier voor 10 december 2023 in.

Gepubliceerd op donderdag 26 oktober 2023