België sluit grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen (update 30/5)

De grenzen van België zijn sinds 18 maart gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Familiebezoek en winkelen in buurlanden zijn nu ook toegestaan. Toeristische verplaatsingen van en naar België blijven verboden.

Grensoverschrijding enkel om essentiële redenen toegestaan

Niet-essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer
 • verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten
 • verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren
 • verplaatsingen in het kader van co-ouderschap
 • verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen
 • verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren
 • verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont
 • verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren)
 • verplaatsingen in het kader van begrafenissen / crematies
 • verplaatsingen in het kader van burgerlijke / religieuze huwelijken
 • verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding
 • verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig
 • verplaatsingen om een familielid in een buurland te bezoeken
 • verplaatsingen om te winkelen in een buurland

Wat betekent dit voor grensarbeiders?

Grensarbeid is nog altijd toegelaten. Wie in Nederland werkt en in België woont, kan nog altijd naar het werk en terug naar huis. Dit geldt ook andersom voor wie in Nederland woont en in België werkt. Om de grens te passeren is het wel noodzakelijk om altijd een identiteitsdocument en een attest of verklaring van de werkgever bij te hebben.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen sinds 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat deze grensarbeiders worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Lees meer over dit vignet

Nog vragen?

Alle informatie zal beschikbaar zijn en worden bijgewerkt op de website www.infocoronavirus.be/nl/. Het algemeen informatienummer 0800 14 689 blijft bereikbaar (9-17 uur) om vragen van burgers te beantwoorden (vanuit het buitenland: +32 78 15 17 71).

Gepubliceerd op maandag 23 maart 2020