Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem (2021)

Datum bekendmaking dinsdag 24 november 2020
Datum besluit donderdag 19 november 2020