Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wielerzesdaagse

Datum bekendmaking donderdag 16 mei 2024 om 00:00
Datum besluit maandag 29 apr 2024 om 00:00

Artikel 1

In volgende straten zal een parkeerverbod ingevoerd worden:
a) van maandag 8 juli 2024 tot en met zaterdag 13 juli 2024:
⎯ Molenbaan vanaf het kruispunt Pastoor de Katerstraat tot en met de parking sportpark 
Dosko;
⎯ parkeervakken in Pastoor de Katerstraat tussen Molenbaan en Parallelweg;
b) van vrijdag 12 juli 2024 om 20.00u tot zaterdag 13 juli 2024 om 17.00u:
⎯ volledige parking Loswal.


Artikel 2

Volgende straten zullen verkeersluw worden gemaakt van maandag 8 juli 2024 tot 
en met zaterdag 13 juli 2024:
⎯ Pastoor de Katerstraat tussen Molenbaan en Parallelweg;
⎯ Molenbaan tussen Pastoor de Katerstraat en de parking aan het sportpark Dosko.
Deze verkeersmaatregelen worden aangeduid met de borden C3 + onderbord “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer“.


Artikel 3

De maatregelen voorzien in artikel 1 en 2 zullen ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie en bekendgemaakt worden zoals 
voorgeschreven door artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.


Artikel 4

Ingeval van administratieve takeling ten behoeve van de vergunde activiteit van 
voertuigen die voorafgaand aan de plaatsing van de tijdelijke signalisatie reglementair 
geparkeerd zijn en waarvan de bestuurder afwezig is, gebeurt deze verplaatsing op kosten en 
risico van de aanvrager van de vergunde activiteit.


Artikel 5

De bepalingen in artikel 1 en 2 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de 
hulpdiensten, politie en dringende oproepen van geneesheren.


Artikel 6

De overtreders van de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens 
onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden 
overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de 
wetten op de politie over het wegverkeer.