Politieverordening – uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) – wijziging

Datum bekendmaking donderdag 25 apr 2024 om 00:00
Datum besluit donderdag 18 apr 2024 om 00:00

Artikel 1

Het bij onderhavig beslissing gevoegde voorstel tot wijziging van de uniform gemeentelijke politieverordening(UGP), goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2023 houdende Politieverordening – uniform gemeentelijk politiereglement (UGP), goed te keuren.

Artikel 2

De beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2023 houdende Politieverordening – uniform gemeentelijkpolitiereglement (UGP) – afdeling VI – hoofdstuk XVI – deel 1, waarbij in het UGP, Afdeling VI Openbare rust en orde, Hoofdstuk XVI Vergunningsplichtige inrichtingen, een Deel I Inrichtingen die voor overlast kunnenzorgen, werd ingevoegd, wordt ingetrokken.