Vergadering commissie algemeen bestuurlijke zaken

Datum vergadering maandag 11 dec 2023 om 20:00
Gemeentehuis Baarle-Hertog

De vergadering van de commissie algemeen bestuurlijke zaken van Baarle-Hertog vindt plaats op
maandag 11 december 2023 om 19u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog.

Agenda

  1. Opening
  2. Uitbreiding opdracht aan Pidpa-HidroSan ‘watersanering’ (deel Centrum) - toelichting door Katleen Reyniers, manager relatiebeheer
  3. PPS gebiedsontwikkeling – inbreidingsproject – bestek – toelichting Marnix De Spiegeleer – diensthoofd projectontwikkeling IOK
  4. Woonborg – ontwerp toewijzingsreglement
  5. Budget 2023 / Meerjarenplan
  6. Sluiting

Deze vergadering is openbaar, iedere geïnteresseerde kan de vergadering bijwonen.