Vergadering Enclavecommissie (BGTS Baarle)

Datum vergadering dinsdag 28 nov 2023 om 19:00
Bremerpoort Ulicoten
Agenda
  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Cultuurcentrum Baarle – begroting 2024 – advies
  3. Bibliotheek Baarle-Hertog / Theek5 – begroting 2024 – advies
  4. Recyclagepark / milieustraat  Baarle – wijzigen administratieve afspraak – tarieven 2024 – advies
  5. Cultuurcentrum Baarle – nieuwe huisvesting – toelichting stand van zaken
  6. Rondvraag
  7. Sluiting