Vergadering commissie algemeen bestuurlijke zaken

Datum vergadering maandag 19 jun 2023 om 20:00
Gemeentehuis Baarle-Hertog

De vergadering van de commissie algemeen bestuurlijke zaken van Baarle-Hertog vindt plaats op
maandag 19 juni 2023 om 20u in het gemeentehuis van Baarle-Hertog.

Agenda

  1. Opening
  2. Uniform gemeentelijk politiereglement – toelichting door Inge Obbels, Juriste-politiesecretaris - Politie Regio Turnhout
  3. Jaarrekening gemeente 2022 – toelichting door Jan Hermans, financieel directeur
  4. Jaarrekening OCMW 2022 – toelichting door Jan Hermans, financieel directeur
  5. Sluiting

Deze vergadering is openbaar, iedere geïnteresseerde kan de vergadering bijwonen.