Meerjarenplan 2020-2025 - gemeente en OCMW - aanpassing