Vergadering fractieleiders Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (BGTS Baarle - Enclavecommissie i.o.)

Datum vergadering donderdag 24 nov 2022 om 20:00
Gemeentehuis Baarle-Hertog
Agenda
  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. BGTS Baarle – instellen en regeling Enclavecommissie – advies
  3. IOK Afvalbeheer – algemene vergadering van 20 december 2022 – goedkeuren agendapunten en bepalen mandaat van vertegenwoordiger – advies
  4. Cultuurcentrum Baarle – begroting 2023 – advies
  5. Milieustraat / recyclagepark Baarle – wijzigen administratieve afspraak – tarieven 2023 – advies
  6. Rondvraag
  7. Sluiting