belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem (2022)

Datum bekendmaking dinsdag 30 november 2021
Datum besluit donderdag 18 november 2021