belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem (2022)

Datum bekendmaking dinsdag 30 nov 2021 om 00:00
Datum besluit donderdag 18 nov 2021 om 00:00