Tijdelijke verkeersmaatregelen Zondereigen ter hoogte van kruispunt aan de kerk – uitbreiden zone 30 in schoolomgeving

Datum bekendmaking dinsdag 5 okt 2021 om 00:00
Datum besluit maandag 27 sep 2021 om 00:00

Artikel 1 

Volgende weggedeelten worden bijkomend als zone 30 aangeduid:

  • van Zondereigen nr. 23 tot aan het kruispunt aan de kerk;
  • van Zondereigen nr. 25 tot aan het kruispunt aan de kerk;
  • van Zondereigen nr. 86 tot aan het kruispunt aan de kerk;
  • van Zondereigen nr. 5 tot aan het kruispunt aan de kerk.

Deze maatregelen worden aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b.

Artikel 2 

De maatregelen voorzien in artikel 1 zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie en bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 3 

De bepalingen in artikel 1 zijn niet van toepassing voor de voertuigen van de hulpdiensten, politie en dringende oproepen van geneesheren.

Artikel 4 

De overtreders van de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten op de politie over het wegverkeer.