Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 8 – Evenakker woonerf

Datum bekendmaking dinsdag 3 mrt 2020 om 00:00
Datum besluit donderdag 20 feb 2020 om 00:00

Artikel 1

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015, artikel 14 als volgt te wijzigen en vast te stellen:

“Artikel 14 – Navolgende straten worden beschouwd als woonerf en aangeduid met de verkeersborden F 12a en F 12b:

  • ¾ Elvenhof
  • ¾ Evenakker”

 

Artikel 2

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 3

Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.