Belasting op de aan het rioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen aan het rioolnet, baangracht en/of openbare waterlopen voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Datum bekendmaking maandag 23 dec 2019 om 00:00
Datum besluit donderdag 19 dec 2019 om 00:00