Belasting op de aan het rioolnet aangesloten of aansluitbare gebouwen aan het rioolnet, baangracht en/of openbare waterlopen voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019