Aanvraag federale premie basispakket energie (update)

De federale regering besloot om energiesteun te geven voor de maanden november en december 2022. De steun voor het pakket gas bedraagt 270 euro, voor het pakket elektriciteit is dat 122 euro.

Gas uit Nederland? Federale premie geldt ook voor inwoners van Baarle-Hertog

In Baarle-Hertog wordt gas geleverd door de Nederlandse leveranciers Energie Baarle of Eneco bv Nederland. Tot 1 januari konden de energieleveranciers de steun automatisch toekennen, ofwel door een vermindering van je factuur ofwel door een storting op jouw rekening.

Energie Baarle kende de premie voor het basispakket gas in de meeste gevallen automatisch toe. Eneco bv Nederland deed dat niet. Klanten van Eneco bv Nederland moeten de premie zelf aanvragen bij de FOD Economie.

Wat zijn de voorwaarden om het basispakket gas en/of elektriciteit te krijgen?

  • Je had op 30 september 2022 een energiecontract voor huishoudelijk gebruik in je woning.
  • Het gaat om een contract met een variabele prijs of als het om een contract met een vaste prijs gaat, is het contract na 30 september 2021 ingegaan.
  • Je genoot op 30 september 2022 niet van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas.

Welke stappen moet ik zetten om het basispakket gas en/of elektriciteit te krijgen?

Controleer eerst je energiefacturen en je bankrekening. Heb je het pakket voor gas of elektriciteit niet ontvangen? Dan kan je nog tot 30 april 2023 een aanvraag indienen.

Voor de aanvraag van de federale premie heb je de keuze of je deze online of op papier indient.

Online aanvraag

Voor een snelle afhandeling van je aanvraag, log je met je identiteitskaart of een ander identificatiemiddel (itsme ...) in op de website van de FOD Economie

De FOD Economie paste het digitale formulier voor inwoners van Baarle-Hertog aan.

  • Selecteer "Eneco Baarle-Hertog" bij energieleverancier.
  • EAN-codes beginnend met 87 worden aanvaard (naast de Belgische EAN-codes beginnend met 54). 

Aanvraag op papier

Download het aanvraagformulier in word- of pdf-formaat:

aanvraag-premie-basispakket-gas-elektriciteit-bp1.docx42,8 Kb(docx)

aanvraag-premie-basispakket-gas-elektriciteit-bp1.pdf1 Mb(pdf)

Nadat je het ingevuld en ondertekend hebt, verstuur je het formulier via e-mail naar gazelek11-12-2022@economie.fgov.be of per post naar:

GasElek2022
PB 30100
1000 Brussel

Wij raden je aan om een kopie van je jaarnota/eindafrekening mee te sturen als bewijs voor je energiecontract.

Heb je hulp nodig? 

Heb je moeite met het invullen van het formulier? Kom dan langs op het gemeentehuis met je jaarnota/eindafrekening gas en/of elektriciteit. Dan vullen we het formulier samen met jou in. Je hebt hiervoor de tijd tot 28 april 2023.