Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU- burgers. Zij krijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de oranje kaart.

Voorwaarden

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
  • Slachtoffers van de mensenhandel
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of viermaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen

een pasfoto