Afvalcontainers

In Baarle-Hertog is het DIFTAR-systeem van kracht voor restafval en GFT-afval. Dit houdt in dat uw restafval (grijze container) en uw GFT-afval (groene container) gewogen worden en dat u betaalt naargelang de hoeveelheid afval. Het ophalen van papier en karton in de gele papiercontainers is gratis.

Diftar

  • De hoeveelheid afval die u meegeeft, wordt automatisch geregistreerd met behulp van een chip in de container.
  • Een container staat op naam en adres.
  • Als u in Baarle-Hertog komt wonen of als u binnen Baarle-Hertog verhuist dan is het belangrijk dat u de juiste afvalcontainers aanvraagt en eventueel uw oude containers laat blokkeren. Een diftar-container mag u niet mee verhuizen.
  • U kan online op www.mijndiftar.be al uw persoonlijke DIFTAR-gegevens raadplegen en wijzigen.

Meer info

Bel de DIFTAR-informatielijn gratis via 0800 97 687 of vanuit Nederland +32 (0)14 56 24 06.