AED-project

De overlevingskans van mensen die getroffen worden door een hartstilstand buiten het ziekenhuis stijgt met 50 tot 70% als een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt wordt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand zich voordeed.

Wat is een AED?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt u door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

AED-netwerk Baarle

E.H.B.O.-vereniging Sint Damiaan uit Baarle nam het initiatief om een AED-netwerk uit te bouwen in Baarle. Bij deze vereniging kan je een AED-toestel kopen en opleidingen volgen om het toestel correct te gebruiken. 

In het gemeentehuis van Baarle-Hertog hangt een AED-toestel. Bekijk het overzicht van alle AED-locaties in Baarle De locaties zijn herkenbaar door het groene AED-bordje.