Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 9 – Kapelstraat inrijverbod komende van Molenstraat voor +12,5 ton

Datum bekendmaking woensdag 13 mei 2020 om 00:00
Datum besluit donderdag 7 mei 2020 om 00:00

Artikel 1

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt navolgend artikel 11 ter toegevoegd:

“Artikel 11 ter – Het is verboden voor voertuigen met een M.B.T. (massa in beladen toestand) van meer dan 12,5 ton om aan volgende kruispunten af te slaan in de richting die de pijl aangeeft:

– Kruispunt Molenstraat/Kapelstraat – verboden af te slaan in de richting van de Kapelstraat.

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord C31a en C31b met onderbord +12,5 ton.”

 

Artikel 2

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 3

Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.