Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 14

Datum bekendmaking donderdag 25 apr 2024 om 00:00
Datum besluit donderdag 18 apr 2024 om 00:00

Artikel 1

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt navolgend artikel 1bis toegevoegd:

“Artikel 1bis – De hoofdweg van Zondereigen nr. 57 tot nr. 55 heeft voorrang ten aanzien van de zijweg gelegen tussen Zondereigen nr. 48 en nr. 51.

Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden B1 en B15.”

Artikel 2

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt artikel 2 als volgt gewijzigd:

“Artikel 2 - Ingevolge wegversmallingen wordt de voorrang op navolgende plaatsen als volgt geregeld:

  • ter hoogte van lagere school Zondereigen nr. 57 : voorrang wordt gegeven voor bestuurders rijdende in de richting van het Merksplas.
  • ter hoogte van Zondereigen nr. 41 tot en met nr. 43: voorrang wordt gegeven aan bestuurders rijdende in de richting van Merksplas;
  • ter hoogte van de Noordermark nabij Zondereigen nr. 53A: voorrang wordt gegeven aan bestuurders rijdende in de richting van Merksplas;

Deze maatregel wordt aangeduid met verkeersborden B21 en B19.”

Artikel 3

In artikel 15 (zone 30) van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt volgend gebied bijkomend opgenomen:

  • schoolomgeving vanaf Zondereigen nr. 40 tot en met Zondereigen nr. 51.

Artikel 4

In artikel 15 (zone 30) van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt volgend gebied geschrapt:

  • schoolomgeving kleuterschool Zondereigen, gedeelte vanaf Zondereigen nr. 21 t.e.m. Zondereigen nr. 23.

Artikel 5

Artikel 16 (variabele zone 30) van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt geschrapt.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 7

Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.