Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 13 (zone 30, bebouwde kom en fietsstraten)

Datum bekendmaking donderdag 24 feb 2022 om 00:00
Datum besluit donderdag 17 feb 2022 om 00:00

Artikel 1

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt artikel 13 als volgt gewijzigd:

Artikel 13 – De grens van de bebouwde kom Baarle-Hertog (enclavegebied) wordt afgebakend zoals aangeduid op het bij onderhavige beslissing gevoegde plan. De bebouwde kom wordt aangeduid met de verkeersborden F1a en F3a.

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt het plan waarvan sprake in artikel 13, vervangen door het bij de beslissing van heden gevoegde plan.

Artikel 2

In artikel 15 (zone 30) van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 worden volgende straten bijkomend opgenomen:

 • Molenstraat vanaf Singel tot Molenstraat nr. 77 en nr. 73
 • Kapelstraat vanaf de Molenstraat tot Smederijstraat
 • Klokkenstraat
 • Alphenseweg van Klokkenstraat tot rotonde Generaal Maczeklaan
 • Leliestraat
 • Ventweg Parallelweg (ter hoogte van Parallelweg nr. 30 t.e.m. nr. 43)
 • Ventweg Oordeelstraat
 • Pastoor de Katerstraat
 • Burgemeester van Gilsestraat
 • Loveren
 • Hoogbraak
 • Chaamseweg
 • Nieuwstraat

Artikel 3

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt navolgend artikel 33bis toegevoegd:

“Artikel 33bis – Volgende straten worden aangeduid als fietsstraat :

 • Uitbreidingsstraat
 • Kerkplein
 • Kerkstraat (van Kerkplein tot Desiree Geeraertstraat)
 • Desiree Geeraertstraat

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord F111.”

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 5

Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.