Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 12 (weren doorgaand vrachtverkeer)

Datum bekendmaking woensdag 21 apr 2021 om 00:00
Datum besluit donderdag 15 apr 2021 om 00:00

Artikel 1

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt navolgend artikel 8bis toegevoegd:

“Artikel 8bis – Op de locaties, zoals aangeduid op het bij onderhavig reglement gevoegde plan, wordt het verkeersbord C23 met onderbord +3,5 ton en onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen geplaatst (toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton, plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen uitgezonderd).”

Artikel 2

In het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 wordt navolgend artikel 11 quater toegevoegd:

“Artikel 11 quater – Het is verboden voor voertuigen met een M.B.T. (massa in beladen toestand) van meer dan 3,5 ton, plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen uitgezonderd,  om aan volgende kruispunten af te slaan in de richting die de pijl aangeeft:

  • Kruispunt Molenstraat t.h.v. nr. 77 – verboden af te slaan in de richting van het centrum,
  • Kruispunt Molenstraat t.h.v. nr. 69 – verboden af te slaan in de richting van het centrum.

Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord C31b met onderbord +3,5 ton en onderbord uitgezonderd plaatselijke bediening en landbouwvoertuigen.”

Artikel 3

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 4

Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.