Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 11 (zone 30 Limfalaan-Beugelflesstraat)

Datum bekendmaking woensdag 21 okt 2020 om 00:00
Datum besluit donderdag 17 sep 2020 om 00:00

Artikel 1

In artikel 15 van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015, worden volgende straten bijkomend opgenomen:

  • Limfalaan,
  • Beugelflesstraat

Artikel 2

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.