Aanvullend verkeersreglement – wijziging nr. 10 (bijkomende parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen Loswal)

Datum bekendmaking vrijdag 17 jul 2020 om 00:00
Datum besluit donderdag 25 jun 2020 om 00:00

Artikel 1

In artikel 28 bis van het aanvullend verkeersreglement van 19 februari 2015 (parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen) volgende locatie bijkomend op te nemen:

- 2 parkeerplaatsen op de parking Loswal.

 

Artikel 2

Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikels 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 3

Dit besluit ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.