Bestuur   Organisatie & Diensten   Officiële Berichten   Leven & Welzijn   Jeugd & Onderwijs  
 Cultuur & Vrije Tijd   Bouwen & Wonen   Werken & Ondernemen   Afval & Milieu   Verkeer & Veiligheid  
 Toerisme   Tourism (ENG)   Baarle-Nassau.nl  

 geboorte    huwelijk    identiteit    buitenschoolse kinderopvang Stekelbees    nationaliteit    ontwikkelingsamenwerking    overlijden   
 sociale dienst - OCMW   

Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan (nieuw venster)  bedrijvengids (nieuw venster)  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

 aangifte van een geboorte

 

Waar moet men de geboorte gaan aangeven?
De aangifte van geboorte doet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Wanneer doet u aangifte?
Voor de aangifte van een geboorte hebt u 15 kalenderdagen (geboortedag niet inbegrepen - zaterdag, zondag en feestdag inbegrepen). Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.

Wie doet de aangifte?
Enkel de wettige ouders kunnen de geboorte aangeven. Dit is dus de moeder of de vader, op voorwaarde dat hij gehuwd is met de moeder of het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.
Het is tevens mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval dienen zowel de moeder als de vader aanwezig te zijn.
Na het verstrijken van de vijftiende dag kunnen enkel nog een vertegenwoordiger van het ziekenhuis waar de bevalling plaatsvond of de geneesheer, vroedvrouw of een andere persoon die bij de bevalling aanwezig was, de aangifte doen.

Welke documenten moet u voorleggen?
Bij de aangifte brengt u mee:
-->het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw,
-->de identiteitskaarten van de aangevers en
-->indien u gehuwd bent uw trouwboekje

Na de aangifte krijgt u:
-->een attest voor het kinderbijslagfonds,
-->een attest voor de mutualiteit,
-->Een attest voor werkverlet

Wat indien er geen aangifte is gebeurd binnen de wettelijk bepaalde termijn?
Indien de aangifte niet is gebeurd binnen de gestelde termijn, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 3 werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem van de bevalling heeft kennisgegeven (persoon die de leiding heeft van het ziekenhuis of resp. geneesheer, bij ontstentenis de vroedvrouw of bij ontstentenis andere personen die bij de bevalling aanwezig waren als de bevalling niet in een ziekenhuis plaats had).Die persoon beschikt slechts over 3 dagen (geen werkdagen) om de aangifte te doen.

Kennisgeving van de geboorte door het gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van de geboorteplaats stuurt:
-->een uittreksel aan de verblijfplaats van de moeder (het kind moet immers in de bevolkingsregisters van die gemeente worden ingeschreven)
-->een bulletin van geboorte van een levend kind aan de Provinciale Gezondheidsinspecteur vóór de 10de van elke maand
-->een uittreksel uit de geboorteakte van een kind, dat tot de Belgische adel behoort, aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
-->Naast bovenstaande kennisgevingen moet ook aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind een afschrift van de geboorteakte worden toegestuurd binnen 3 dagen na de aangifte van de geboorte van het kind, wiens
afstamming enkel langs moederszijde vaststaat, of afstamming ten aanzien van beide ouders vaststaat doch de geboorte valt na de echtscheiding van de ouders of na het overlijden van de vader.


 E-loket
Geboorten: aavraag documenten voor anderen
Geboorten: aanvraag documenten voor jezelf
 

Praktisch

  burgerlijke stand
Parallelweg 1
2387 Baarle-Hertog
(014) 69 80 70
mail ons
openingsuren
 

gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv (nieuw venster)
 
versie voor blinden en slechtzienden verlaten
BlindSurfer (nieuw venster)