Gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALT)

De Gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALT) heeft als doel de land- en tuinbouwers van onze gemeente meer te betrekken bij het beleid door hen te laten meedenken over alle materies die de plaatselijke land- en tuinbouw aanbelangen. De GALT kan zowel op verzoek van het gemeentebestuur als op eigen initiatief advies geven over de plaatselijke land- en tuinbouw.