Bestuur   Organisatie & Diensten   Officiële Berichten   Leven & Welzijn   Jeugd & Onderwijs  
 Cultuur & Vrije Tijd   Bouwen & Wonen   Werken & Ondernemen   Afval & Milieu   Verkeer & Veiligheid  
 Toerisme   Tourism (ENG)   Baarle-Nassau.nl  

 college      vast bureau    gemeenteraad    OCMW-raad    bijzonder comité voor de sociale dienst    commissie algemeen bestuurlijke zaken    Samenwerking   

Ga één pagina terug Ga terug naar de homepagina
Website gemeente Baarle-Hertog
 stratenplan (nieuw venster)  bedrijvengids (nieuw venster)  sitemap  zoek  nieuws  activiteiten  e-loket  meldingskaart  contact

Commissie algemeen bestuurlijke zaken

 
De commissie algemeen bestuurlijke zaken heeft als taak de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden. De commissie kan advies verlenen en voorstellen formuleren over alle onderwerpen van gemeentelijk belang. Ze wordt samengesteld uit drie leden per politieke partij.


De vergaderingen van deze commissie zijn in principe openbaar. Burgers kunnen spreekrecht aanvragen over de onderwerpen op de agenda bij de algemeen directeur van de gemeente. Hiervoor sturen zij uiterlijk 24 uur voor de vergadering begint, een mail naar gemeente@baarle-hertog.be met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij of zij het woord wil voeren. Elke burger krijgt maximaal 5 minuten spreekrecht.gemeente Baarle-Hertog
Parallelweg 1 - 2387 Baarle-Hertog
tel. +32 (0) 14 698070
Privacy
© Baarle - LCP nv (nieuw venster)
 
versie voor blinden en slechtzienden verlaten
BlindSurfer (nieuw venster)